vítejte na stránkách vydavatelství Flečr

Poštovní holub symbolicky pomáhá roznášet katalog
do základních škol. Je vzpomínkou na kamaráda, který zemřel na leukémii. Kromě chovu poštovních holubů byl vášnivým sportovcem.

Měl přezdívku Flečr.

Něco z historie

V době založení vydavatelství Flečr v roce 1998 sice vycházely brožury s kontaktními údaji na střední školy a učiliště v celé republice, chyběly ale regionální katalogy s informacemi o školách z nejbližšího okolí.

 

Podrobné informace o jednotlivých středních školách či učilištích se dozvídali vycházející žáci z propagačních letáků. Praxe bohužel ukázala, že to byly často vyhozené peníze. Rozdávání letáků zatěžovalo učitele a někteří žáci si jejich hodnotu také nepovažovali. Hromady pomačkaných letáků mnohdy končily v odpadkových koších, aniž by se dostaly k rodičům žáků. Důkazem toho byla každoroční záplava telefonických i osobních dotazů rodičů vycházejících žáků na pracovníky tehdejších školských úřadů a školní inspekce.

 

A tak vznikla myšlenka spojit propagačních letáky jednotlivých škol v jednu společnou brožuru, kterou si žáci odnesou domů. Nový typ propagace dával větší záruku, že se informace dostanou tam, kam mají a navíc pro inzerující školy vyjde mnohem levněji.

 

V září roku 1998 byla vydána první společná brožura pod názvem Regionální inzertní katalog středních škol a učilišť pro školní rok 1999/2000. Katalog byl určen žákům z okresů Kolín, Kutná Hora, Mělník, Nymburk, Mladá Boleslav a Praha východ. Prezentovala se v něm většina středních škol z výše jmenovaných okresů. Vycházející žáci obdrželi katalog zdarma. Distribuci do jednotlivých základních škol zajistilo vydavatelství. Náklady hradily inzerující školy. Ohlasy od rodičů i učitelů základních škol byly velmi kladné. Žáci a učitelé si vytvořili vlastní zkrácený termín „Flečr katalog“.

 

Optimalizace školství a následné uzavírání některých škol měnilo postupem času složení inzerujících škol. Přidávaly se školy mimoregionální. Pro snadnou dostupnost žáků ze Středočeského kraje se začaly ve Flečr katalogu prezentovat zejména školy pražské. Na žádost pražských škol byla distribuce katalogu rozšířena zdarma i do regionu Praha západ, Kladno, Benešov, Rakovník, Beroun, Příbram. Od školního roku 2004/2005 je katalog vydáván pod názvem Prezentační katalog středních škol.